Projectbegeleiding

Van de 10 IT projecten worden er slechts 3 zonder grote vertraging in productie genomen. Wat kunt u als project manager doen om uw project te laten slagen:


  • Realiseer het IT (deel)project binnen de gestelde termijn, zodat de invoering door de 'business' niet vertraagd wordt.
  • Neem zo vroeg mogelijk adequate maatregelen voor mogelijke vertragingen.
  • Herken latente problemen vanaf het begin van het IT project en formulier hier de juiste oplossing voor.

Het managen van projecten is uw vak. Het inhoudelijk doorlichten van een (Oracle) project, benoemen van latente problemen en hier een oplossing voor formuleren is ons vak. Hoe kunnen wij u helpen?


  • Validatie van de architectuur Wij geven u een second opinion of de business doelen met de voorgestelde architectuur gerealiseerd kunnen worden.
  • Validatie van het plan van aanpak Wij onderzoeken de haalbaarheid van de planning met betrekking tot de complexite van de opdracht, de projectbezetting en de geplande doorlooptijd.
  • Wekelijkse review van de deliverables in wording (programmacode, documentatie, infrastructuur). Wij rapporteren de inhoudelijke voortgang, benoemen als eerste latente problemen in de realisatie en formuleren hiervoor een oplossingsstrategie.
  • Resultaatgerichte coaching Door persoonlijke begeleiding van uw teamleden versterken wij de kwaliteiten van uw toppers, stellen we zeker dat de juiste oplossingen worden geimplementeerd en voor komen wij dat individuele teamleden het spoor bijster raken en hun werk stagneert. Hierdoor haalt u uit uw team wat er in zit.